Jouw partner voor STEM in het secundair onderwijs

Waarom evalueren?

Het antwoord dat het vaakst naar voor komt op deze vraag is “voor de inspectie”. Nochtans staat volgens inspectie 2.0 het leerproces van de leerling centraal. 

Het antwoord dat het vaakst naar voor komt op deze vraag is “voor de inspectie”. Nochtans staat volgens inspectie 2.0 het leerproces van de leerling centraal.