Jouw partner voor STEM in het secundair onderwijs

Wie evalueert?

Alles wat met evalueren te maken heeft, heeft als focus het leerproces van de leerlingen…. Van daaruit is het evident dat het niet altijd de STEM-leerkracht is die de evaluatie moet doen! Er zijn alternatieven die veel efficiënter zijn en bovendien tijd vrijmaken voor de leerkracht om de leerlingen te begeleiden.
 1. Leerkrachten van andere STEM-vakken: vanuit het perspectief van de integratie van de leerinhouden kunnen de betrokken leerkrachten vakspecifieke leerdoelen in hun les evalueren; ook bvb de PAV-leerkracht voor B-stroom en Arbeidsmarktfinaliteit.
 2. Leerkrachten van niet-STEM-vakken:
  • tussentijdse of eindpresentaties kunnen in de taallessen gebeuren;
  • budgetberekening en andere financiële aspecten kunnen bij economie;
  • alles rond duurzaamheid komt ook bij aardrijkskunde of levenbeschouwelijke vakken aan bod;
  • creativiteitsmijlpalen kunnen in kunstvakken;
  • ethische kwesties kunnen in de levensbeschouwelijke vakken
 3. Peer-evaluatie Sommige aspecten van een STEM-project kunnen perfect door de leerlingen gebeuren: groepswerk, voorstelling van (tussen)resultaten, communicatie, kennis als je met expertengroepen werkt, … Dit kan aangeleerd worden door er vroeg (in het eerste jaar) mee te beginnen en indien nodig de leerlingen te evalueren op hun evaluatie van hun peers.
 4. Zelf-evaluatie Productevaluatie Idealiter wordt er in het begin van een STEM-project na de brainstorm over mogelijke oplossingen klassikaal een lijst opgesteld met criteria voor het eindresultaat. Leerlingen kunnen dus op het einde perfect nagaan of hun product voldoet aan de verschillende criteria. Indien nodig kan hier een punt op gegeven worden of kan Attitudes laten evalueren door de leerlingen zelf biedt een aantal voordelen:
  • de leerling reflecteert over zichzelf (en dus ook over zijn/haar/hun leerproces);
  • de leerkracht verneemt hoe de leerling zichzelf inschat;
  • de zelfevaluatie kan aangevuld worden met de nodige feedback en vooral ook met feedforward van de leerkracht.
  Ook dit kan aangeleerd worden.